Jobba på Popkollo
Lediga tjänster

Jobba som Verksamhetskoordinator på Popkollos rikskansli!

Vill du skapa bästa möjliga förutsättningar för våra föreningar att kunna arrangera kollon och annan verksamhet för tjejer och transpersoner? Tycker du om att jobba strategiskt med organisation och ekonomi? Nu söker vi en ny person till vårt team på Popkollos huvudkontor i Stockholm!

OM POPKOLLO
Popkollo är ett musikläger för tjejer och transpersoner som startades i Hultsfred 2003. Riksorganisationen Popkollo samlar idag 15 medlemsföreningar runt om i Sverige och har runt 2000 medlemmar. 2019 beräknas Popkollo genom sina medlemsföreningar arrangera verksamhet för drygt 600 tjejer och transpersoner främst i form av sommarkollon, men även genom olika typer av aktiviteter under resten av året. Popkollo Vuxen riktar sig till tjejer och transpersoner över 18 år, liksom vår satsning på teknik och producentskap – Vem kan bli producent? Utöver kärnverksamheten erbjuder Popkollo föreläsningar och utbildningar inom normkritik samt konkreta metoder för att aktivt arbeta för jämställdhet. Syftet med Popkollo är att skapa en jämställd musikscen och i förlängningen ett jämställt samhälle.

OM ARBETSPLATSEN
Som ett nav i Riksorganisationen Popkollo finns ett kansli, som är tillsatt av Riksorganisationens styrelse, som jobbar med övergripande strategi, utveckling och koordinering av verksamheten.

Kansliet består av fem personer anställda på deltid. Alla har vi olika ansvarsområden men sätter tillsammans mål för verksamheten, gör planer och ansvarar gemensamt för organisationen. Popkollo är en ideell organisation där de allra flesta är engagerade på ideell basis. Det innebär att vi som anställda behöver kunna vara flexibla i att ha möten på kvällar och helger vid behov men den huvudsakliga arbetstiden är förlagd till dagtid på vardagar. Det finns goda möjligheter att styra sin egen tid och i och med att vi alla jobbar deltid har vi i viss mån också andra uppdrag, jobb och sysselsättningar vid sidan av kanslijobbet. På kansliet har vi ingen person vars enda uppdrag är att arbetsleda andra, vilket innebär att vi alla måste kunna arbeta självständigt utifrån våra arbetsuppgifter och uppsatta mål. En förutsättning är att kunna arbeta strukturerat utifrån de gemensamma planer vi gjort tillsammans.

Tillgänglighet och praktiska förutsättningar
Vårt kansli ligger på Ringvägen 21a, vid Zinkensdamm i Stockholm, i ett bostadshus men med egen ingång. Det finns två trappor så tillgängligheten med rullstol är dålig. Belysningen är okej. Vi sitter i kontorslandskap men det finns möjlighet att ha möten/ta telefonsamtal i vår lokal intill. Hund vistas i lokalen. Du kommer ha ett eget skrivbord och vi tillhandahåller dator, om du inte föredrar att ha en egen. Det finns kontorstelefon. Du kompenseras för att använda egen dator och/eller mobiltelefon med 1200 kr per år.

OM TJÄNSTEN
Som verksamhetskoordinator koordinerar du de olika delarna i Popkollo på ett övergripande plan. Tillsammans med vår ekonomikonsult ansvarar du för budget, budgetuppföljning och strategi för att finansiera verksamheten, vilket även innebär att söka relevanta bidrag. Tillsammans med föreningskoordinatorn ansvarar du för infrastrukturen som ligger till grund för det nationella samarbetet mellan våra medlemsföreningar och att uppdatera den vid behov. Du ansvarar också för att koordinera rikskansliets arbete genom att leda processer för att sätta gemensamma mål och fördela arbetet utifrån organisationens verksamhetsplan.

Omfattning: 80%
Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning
Start: 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse
Lön: 25 000 kr för en heltid vilket betyder 12 500 kr för 50%
Arbetsplats: Riksorganisationen Popkollo, Ringvägen 21, Stockholm
Kontaktperson: Hanna Rothelius, hanna.rothelius@popkollo.se

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna i tjänsten innefattar:

 • Ekonomistyrning – strategi kring hur organisationen får in och fördelar sina pengar inklusive budgetarbete och uppföljning.
 • Söka relevanta bidrag
 • Omvärldsbevakning och medverkan i relevanta sammanhang och nätverk
 • Målstyrning och arbetsledning av kansliet i förhållande till verksamhetsplan och kansliplan tillsammans med föreningskoordinator
 • Tillsammans med föreningskoordinator ansvara för att kriterierna för statsbidrag uppfylls
 • Rekrytering av personal och praktikanter tillsammans med föreningskoordinator och styrelse
 • Koordinera nationella projekt tillsammans med föreningskoordinator.
 • Operativt ansvarig för administration kring anställda samt ansvarig för kansliets lokaler (kontoret och Ärtan)

Kvalifikationer
Förutom att dela Popkollos värdegrund (finns på: https://www.popkollo.se/om) tycker vi det är viktigt att du:

 • har goda kunskaper i projektledning
 • kan arbeta strategiskt och långsiktigt
 • kan skapa strukturer för att göra det möjligt för många att vara delaktiga
 • kan arbeta processorienterat och tillsammans med andra
 • kan arbeta självständigt
 • har goda kunskaper i att söka bidrag till en verksamhet eller organisation
 • har goda kunskaper i ekonomi såsom budgetarbete och bokföring
 • kan arbeta administrativt bland annat utifrån datorprogram och onlineplattformar
 • kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift
 • kan uttrycka dig på engelska i tal och skrift

Meriterande
Popkollo utgår från ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att vi gör medvetna val inom allt från marknadsföring till resursfördelning för att förändra begränsande normer både inom vår egen verksamhet och i musiklivet i stort. Vi ser gärna att vårt kansli speglar våra medlemmar för att ha förståelse för, kunna identifiera sig med och se behov som är relevanta för vår målgrupp. Om du liksom våra medlemmar har erfarenhet av strukturella förtryck, i synnerhet, rasism, transfobi och funkofobi tror vi det är en tillgång i tjänsten och för Popkollo som organisation.

Ansökan
Ansökan består av ett antal frågor samt ett arbetsprov. Ansökningarna är anonyma. Observera att vi inte tar emot CV eller personligt brev. Vi gör sen intervjuer med ett urval av de sökande. Skicka in din ansökan senast den 3 mars.

ANSÖK HÄR

Jobba som Sponsringskoordinator på Popkollos rikskansli!

Vill du skapa bästa möjliga förutsättningar för våra föreningar att kunna arrangera kollon och annan verksamhet för tjejer och transpersoner? Vill du jobba tillsammans med musikbranschen och andra företag för en jämställd musikscen? Nu söker vi en ny person till vårt team på Popkollos huvudkontor i Stockholm! Tjänsten är ett vikariat på 1 år med möjlighet till förlängning.

OM POPKOLLO
Popkollo är ett musikläger för tjejer och transpersoner som startades i Hultsfred 2003. Riksorganisationen Popkollo samlar idag 15 medlemsföreningar runt om i Sverige och har runt 2000 medlemmar. 2019 beräknas Popkollo genom sina medlemsföreningar arrangera verksamhet för drygt 600 tjejer och transpersoner främst i form av sommarkollon, men även genom olika typer av aktiviteter under resten av året. Popkollo Vuxen riktar sig till tjejer och transpersoner över 18 år, liksom vår satsning på teknik och producentskap – Vem kan bli producent? Utöver kärnverksamheten erbjuder Popkollo föreläsningar och utbildningar inom normkritik samt konkreta metoder för att aktivt arbeta för jämställdhet. Syftet med Popkollo är att skapa en jämställd musikscen och i förlängningen ett jämställt samhälle.

OM ARBETSPLATSEN
Som ett nav i Riksorganisationen Popkollo finns ett kansli, som är tillsatt av Riksorganisationens styrelse, som jobbar med övergripande strategi, utveckling och koordinering av verksamheten.

Kansliet består av fem personer anställda på deltid. Alla har vi olika ansvarsområden men sätter tillsammans mål för verksamheten, gör planer och ansvarar gemensamt för organisationen. Popkollo är en ideell organisation där de allra flesta är engagerade på ideell basis. Det innebär att vi som anställda behöver kunna vara flexibla i att ha möten på kvällar och helger vid behov men den huvudsakliga arbetstiden är förlagd till dagtid på vardagar. Det finns goda möjligheter att styra sin egen tid och i och med att vi alla jobbar deltid har vi i viss mån också andra uppdrag, jobb och sysselsättningar vid sidan av kanslijobbet. På kansliet har vi ingen person vars enda uppdrag är att arbetsleda andra, vilket innebär att vi alla måste kunna arbeta självständigt utifrån våra arbetsuppgifter och uppsatta mål. En förutsättning är att kunna arbeta strukturerat utifrån de gemensamma planer vi gjort tillsammans.

Tillgänglighet och praktiska förutsättningar
Vårt kansli ligger på Ringvägen 21a, vid Zinkensdamm i Stockholm, i ett bostadshus men med egen ingång. Det finns två trappor så tillgängligheten med rullstol är dålig. Belysningen är okej. Vi sitter i kontorslandskap men det finns möjlighet att ha möten/ta telefonsamtal i vår lokal intill. Hund vistas i lokalen. Du kommer ha ett eget skrivbord och vi tillhandahåller dator, om du inte föredrar att ha en egen. Det finns kontorstelefon. Du kompenseras för att använda egen dator och/eller mobiltelefon med 1200 kr per år.

OM TJÄNSTEN
Som Sponsringskoordinator arbetar du med att kontakta och bygga relationer med företag och organisationer, i och utanför musikbranschen, som delar Popkollos vision om en jämställd musikscen och ett jämställt samhälle. Det kan handla om att förmedla hur vår verksamhet bidrar till detta och att sponsring är en av våra finansieringskällor, men också om att erbjuda utbildningar för att kompetensutveckla den bransch och den värld vi verkar i. Den sponsring som riksorganisationen får in nationellt fördelas till våra medlemsföreningar i form av ett verksamhetsbidrag. En annan del i tjänsten är att stötta föreningarna i hur de kan jobba med sponsring och samarbeten lokalt. I vissa fall kan sponsringssamarbetet handla om att bidra med konkreta saker som våra föreningar har behov av, till exempel utrustning.

Omfattning: 50%
Anställningsform: Vikariat på ett år med möjlighet till förlängning
Start: 1 maj 2019 eller enligt överenskommelse
Lön: 25 000 kr för en heltid vilket betyder 12 500 kr för 50%
Arbetsplats: Riksorganisationen Popkollo, Ringvägen 21, Stockholm
Kontaktperson: Hanna Rothelius, hanna.rothelius@popkollo.se

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna i tjänsten innefattar:

 • Kontakta potentiella samarbetspartners
 • Identifiera behov hos Popkollo och hos nya och befintliga samarbetspartners
 • Utforma förslag som motsvarar behoven och skriva avtal
 • Verkställa innehållet i avtalen såsom boka in utbildningar, tillhandahålla material, se till att samarbetet kommuniceras i Popkollos kanaler
 • Administration kopplat till samarbetspartners och innehållet i avtalen såsom att skapa faktureringsunderlag och se till att arvoden betalas ut till utbildare
 • Löpande uppdatera och kommunicera med befintliga samarbetspartners
 • Utforma och genomföra strategier för att öka intäkterna från sponsring, donationer, stödmedlemmar och utbildningar
 • Stötta våra medlemsföreningar i att arbeta med sponsring och samarbeten lokalt

Kvalifikationer
Förutom att dela Popkollos värdegrund (finns på: https://www.popkollo.se/om) tycker vi det är viktigt att du:

 • har grundläggande kunskap om musikbranschen
 • kan utforma samarbeten som gynnar båda parter
 • kan arbeta strategiskt och långsiktigt
 • kan arbeta processorienterat och tillsammans med andra
 • kan arbeta självständigt och strukturerat
 • kan arbeta administrativt bland annat utifrån datorprogram och onlineplattformar
 • kan skapa visst grafiskt material (kopplat till samarbeten, till exempel nyhetsbrev till sponsorer) utifrån Popkollos grafiska ID
 • kan uttrycka dig på svenska i tal och skrift
 • kan uttrycka dig på engelska i tal och skrift

Meriterande
Popkollo utgår från ett normkritiskt perspektiv. Det innebär att vi gör medvetna val inom allt från marknadsföring till resursfördelning för att förändra begränsande normer både inom vår egen verksamhet och i musiklivet i stort. Vi ser gärna att vårt kansli speglar våra medlemmar för att ha förståelse för, kunna identifiera sig med och se behov som är relevanta för vår målgrupp. Om du liksom våra medlemmar har erfarenhet av strukturella förtryck, i synnerhet, rasism, transfobi och funkofobi tror vi det är en tillgång i tjänsten och för Popkollo som organisation.

Ansökan
Ansökan består av ett antal frågor samt ett arbetsprov. Ansökningarna är anonyma. Observera att vi inte tar emot CV eller personligt brev. Vi gör sen intervjuer med ett urval av de sökande. Skicka in din ansökan senast den 3 mars.

ANSÖK HÄR!

Vi söker en antagningskoordinator till sommarkollona 2019!

Nu söker vi en person som kan ansvara för vårens anmälningar till sommarens kollon.

Tjänsten är en månads heltid utspridd på 4 månader dvs ca 25% med lite olika arbetsbelastning i olika veckor utifrån olika deadlines i antagningsprocessen.

Arbetsuppgifter

 • Genomföra antagningen till Popkollos sommarkollon enligt den plan som finns. Antagningen sker i tre omgångar (mars, april, maj). Vid varje antagningsomgång ska lottning göras, antagningsbesked skickas ut tillsammans med betalningsinstruktioner, betalningar loggas, deltagarlistor sammanställas och skickas vidare till de lokala kollona.
 • Administrera ansökningar om lägre avgift från Popkollofonden, vilket görs i samband med anmälan till kollona.
 • Ha löpande kontakt med de lokalt antagningsansvariga
 • Ha kontakt med deltagare och vårdnadshavare (påminnelser, svara på frågor osv)

Omfattning: 1 månads heltid förlagd på 4 månader
Månadslön: 25 000 kr (fördelat på fyra månader)
Plats: Riksorganisationens kansli, ringvägen 21, nära Zinkensdamm
Ansökan: Ansök genom att fylla i detta formulär senast den 17 februari: Länk till formulär
Arbetstider: Du förväntas vara på plats på kontoret vissa specifika datum kopplade till tidsplanen Länk: Tidsplan för antagningsprocessen, därutöver kommer du behöva vara tillgänglig via e-mail.
Kontakt: Annika Lindberg, annika.lindberg@popkollo.se, 08-42 00 52 32

Kvalifikationer
Du behöver:
– ha god kännedom om Popkollo
– kunna google kalkylark/numbers/excel och liknande program väl
– ha ordningssinne
– ha lätt för att prata i telefon med deltagare och vårdnadshavare
– ha möjlighet att följa tidsplanen som finns på denna länk: Tidsplan för antagningsprocessen
– kunna uttrycka dig i svenska i tal och skrift

Rekryteringsprocessen
Utlysningen av tjänsten görs internt, vilket i det här fallet betyder att vi första hand vänder oss till aktiva i våra medlemsföreningar, Riksorganisationens kansli och styrelse och lokala kanslister. Skulle ni i er tur vilja sprida annonsen till någon ni tror passar för uppdraget är det helt okej. Syftet med att inte gå ut bredare är att vi tror att den kompetens som krävs finns just bland de som är aktiva och väl insatta i Popkollo.

Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess (med utgångspunkt från Rekrytera rätt, Interfem). Vilket bland annat betyder att de sökande fyller i ett formulär med frågor som sedan poängbedöms, och att alla ansökningar är anonyma.

Länk till ansökningsformulär

Vad är Popkollo?

Popkollo är ett musikläger som riktar sig till alla tjejer och transpersoner som älskar musik! Vi finns på en massa platser runtom i landet.

Under en hel vecka spelar vi olika instrument, skriver låtar, har roliga workshops och lär oss av varandra. Som avslutning ställer vi oss på scenen och spelar, väsnas, sjunger, rappar, solar, och skriker för hela världen. Och du behöver inte kunna spela innan kollot – vi lär oss tillsammans. Låter det utmanande? Det är det! Men också fantastiskt roligt och utvecklande. Och för att vi ska våga allt det här ser vi till att skapa så trygga miljöer som möjligt. Alla våra ledare har gått Popkollos ledarutbildning och lärt sig smarta tips och trix för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för alla att vara med och vara kreativa tillsammans.

Popkollo tror på en värld där alla har rätt att uttrycka sig och utvecklas som musiker, låtskrivare, artister och producenter. Vi gör mest kollon på sommaren men även annan verksamhet och under andra tider på året. Läs mer under verksamhet.

Läs mer om oss

Värdegrund

Trygghet, DIT & normkritik

Popkollo utgår ifrån att en känsla av trygghet är en förutsättning för kreativitet och skapande, i synnerhet när denna kreativitet är normbrytande. Basen i all vår verksamhet är därför att skapa trygga(re) rum där våra deltagare ges utrymme att utvecklas. Normkritik är ett viktigt verktyg för att skapa den tryggheten för så många som möjligt. Popkollo strävar alltid efter att vara en så tillgänglig och trygg plats som möjligt, för så många som möjligt. Vi är medvetna om att de personer vi vill nå med vår verksamhet har olika förmågor, inlärningsstilar, erfarenheter och bakgrunder – vilket ger olika förutsättningar att delta. Det innebär också att vi alltid strävar efter att fokusera på, synliggöra och bryta de normer och maktstrukturer som gör att vissa personer har det lättare i olika musikskapande sammanhang – även inom Popkollo.

Vi använder uttrycket Do It Together eller DIT, som ett samlingsbegrepp för de metoder och det förhållningssätt vi har till kreativitet. Vi använder begreppet DIT som en vidareutveckling av DIY (do it yourself) för att än tydligare understryka att det handlar om att göra saker tillsammans – men vi tar med oss innehållet från DIY – till exempel eget skapande, ifrågasättande av normer kring vad kvalitet är, motståndet mot en proffskultur och ett synsätt att endast några få är experter och får tillgång till att uttrycka sig eller skapa kultur. DIT präglar inte bara hur vi förhåller oss till våra deltagare, utan hur alla inom organisationen förhåller sig till varandra och hur organisationen utvecklas.

Utvalda sponsorer

Ten Music Group